ชนิดของ De

ชนิดของ Deflocculant และปริมาณการเติม

ในเนื้อดินแต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยกระจายลอยตัว (Deflocculant) ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ ความละเอียดของเนื้อดิน ความบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้เติมลงในหม้อบด
การเลือกใช้ตัว Deflocculant นั้น ควรจะคำนึงถึง
1. ประสิทธิภาพของตัว Deflocculant ที่ส่งผลต่อการไหลตัวของน้ำสลิป ทั้งในเรื่อง Viscosity และ Thixotropy 
2. ราคาของ Deflocculant เปรียบเทียบกับปริมาณการเติมในสูตร
3. ความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา
4. ผลข้างเคียงที่จะทำให้เกิดตำหนิกับผลิตภัณฑ์

จากกราฟของปริมาณ Defloc…
Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น