โปรแกรม พร

u&&j

‘).appendTo(b.coming?b.coming.parent:a.parent);this.fixed=!1;a.fixed&&b.defaults.fixed&&(this.overlay.addClass(“fancybox-overlay-fixed”),this.fixed=!0)},open:function(a){var d=this;a=f.extend({},this.defaults,a);this.overlay?this.overlay.unbind(“.overlay”).width(“auto”).height(“auto”):this.create(a);this.fixed||(n.bind(“resize.overlay”,f.proxy(this.update,this)),this.update());a.closeClick&&this.overlay.bind(“click.overlay”,function(a){if(f(a.target).hasClass(“fancybox-overlay”))return b.isActive? b.close():d.close(),!1});this.overlay.css(a.css).show()},close:function(){var a,b;n.unbind(“resize.overlay”);this.el.hasClass(“fancybox-lock”)&&(f(“.fancybox-margin”).removeClass(“fancybox-margin”),a=n.scrollTop(),b=n.scrollLeft(),this.el.removeClass(“fancybox-lock”),n.scrollTop(a).s…

Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น