โรงเรือนระ

Even Span เป็นโรงเรือนที่นิยมสร้างกันโดยทั่วๆ ไปเนื่องจากก่อสร้างได้ง่าย มีลักษณะหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว นิยมสร้างเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ โรงเรือนเดี่ยวหรือสร้างติดกันหลายโรงเรือน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้โรงเรือน เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบทำความร้อน และระบบระบายอากาศ โรงเรือนแบบนี้จะประหยัดพลังงานเนื่องจากสามารถจัดการพลังงานได้อย่างเป็นระบบภายในโรงเรือนเดียว โรงเรือนแบบนี้เหมาะสมกับการเพิ่มความยาวนานให้กับพืช เช่น เบญจมาศและพืชวันยาวอื่นๆ

Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น