PG Wallets

ข้อมูลผู้ใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ข้อมูลธนาคาร

ธนาคาร เลือกธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน

เลขบัญชี (ต้องเป็นเลขบัญชีจริงเท่านั้น)

ชื่อ (ต้องเป็นชื่อบัญชีจริงเท่านั้น)

นามสกุล (ต้องเป็นนามสกุลบัญชีจริงเท่านั้น)

Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น